SIZEدور سینهقد سرشانهدور بازو قد آستین دور مچ قد از سرشانه
فری سایز 120_11822384920_1869_67

تونیک تک جیب R00311

قیمت تومان 629,000

جنس:وال موسلین

مناسب سایز 38 تا 44 (فری سایز)

دکمه های تونیک از جلو باز میشود.

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد