% 27

شلوار اسپنیش B00238

قیمت تومان 269,000 تومان 369,000

جلوچاک در سه رنگ و م سایز 38 تا 44

ساده دو دو رنگ و  سایز 38 تا 48

نکته: مدل ساده یک سایز قواره کوچیکتر از حالت عادی میباشد

و مدل جلو چاکدار ۱ و نیم سایز قواره کوچیکتر از حالت عادی

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد