اسلیپر ساق کوتاه

قیمت تومان 119,000

جنس:داخل خز

روی مخمل

کف دارای ترمز گیر

سایز اسلیپر از 36 تا 39 اندازه میشود.

تعداد