% 22
SIZEدورسینهقدسرشانهقدآستیندورکمردوربازو عادیدوربازو کشسانیقد کار
فری سایز 1041053100283490

رویه بافت m00224

قیمت تومان 349,000 تومان 449,000

دارای رنگبندی وفری سایز

مناسب سایز 38 تا 44

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد