SIZEدور تنه بدون کشسانی با اولین قزن دور تنه بدون کشسانی با آخرین قزن
فری سایز 6468_66

سوتین کبریتی 00671

قیمت تومان 195,000

جنس:کبریتی لطیف

دارای بند قابل تنظیم

دارای کاپ متحرک

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد