SIZEدور تنه عادی دور تنه با کشسانیقد نین تنه
فری سایز62ـ6076ـ7436ـ35

نیم تنه جلو گره ای 00741

قیمت تومان 169,000

جنس:نخ پنبه

فری سایز دارای کاپ متصل

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد