کراس استیکر گل کد 00361

قیمت تومان 399,000

جنس:پلاستیک فشرده

سایز36تا35: 25تا24 سانتی متر

سایز38تا37: 26تا25 سانتی متر

سایز40تا39: 27تا26 سانتی متر

یک سایز بزرگنر انتخاب شود.

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد