SIZEدور تنه بدون کشسانیدور تنه با کشسانی
فری سایز 60_5880

نیم تنه زنجیری 00676

قیمت تومان 139,000

جنس:کبریتی لطیف

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد