SIZEاندازه طول کاپ با بند تنظیم بستهاندازه طول کاپ با بند تنظیم بازابعاد کاپ
سایز 126-2728-29B
سایز 228-2930-31C
سایز 329-3031-32D

سوتین پروانه ای کد 00252

قیمت تومان 179,000

جنس:رویه لیزری

سوتین ژله ای چسبی که با بند بین دو کاپ فیکس میشه

بند بین دو کاپ قابل تنظیم

کاپ B (سایز۱)مناسب سایز 65 تا 75

کاپ C (سایز2)مناسب سایز 75 تا 80

کاپ D (سایز3)مناسب سایز 80 تا 85

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد