دور کمر عادی دور کمر کشسانی قد فاق
فری سایز 64ـ6284ـ8223ـ22

شورت خرسی 00324

قیمت تومان 69,000

جنس:نخ

دارای کشسانی و فری سایز

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد