SIZEدور کمر عادی دور کمر کشسانی دور باسن فاق دور ران قد شلوار
36 (کد 1)668496_94335699
36 (کد 5)628494_923358106
36 (کد 4)6484963356100
36 (کد 3)6284923356100
36(کد 2)58_567892_903256101
36(کد 6)60_5878903354102
38 (کد 3و4)648694_923460101
38 (کد 6)6280903356103
38 (کد 2)6284963460101
38 (کد 1)688498345899
38 (کد 5)6484100_983458106
40 (کد 3 و 4)7290100_983460100
40 (کد 6)6688963460_58101
40 (کد 2)68881023562101
40 (کد 1)709296356098
40 (کد 5)68901023562105
42 (کد 4و3)7494102_1003664100
42 (کد 1)76_7496_94104366498
42 (کد 2)72941023664_62102
42 (کد 6)72941003662_60102
42 (کد 5)72941043666105
44(کد 3و 4)76100_981043766100
44 (کد 6)76941023764_62102
44 (کد 2)7498_961023766102
44 (کد 1)80_781001063766100
44 (کد 5)74100_981063766105
46(کد 3و4)801041063968100
46(کد 1)80_781021083968_66100

شلوار بگ لینن R00357

قیمت تومان 549,000

جنس:لینن

مناسب سایز 36 تا 44 گاها 46 (دارای سایزبندی)

پشت کمرکش

از جلو زیپ دکمه و جیب دارد.

دون دون و نخ های رنگی در پارچه لینن طبیعی است.

در پارچه ی لینن ۲-۳ درصد ابرفت در نظر گرفته شود

شستشوی پارچه ی لینن با آب سرد میبایست انجام شود

راهنمای اندازه هر رنگ متفاوت با بقیه رنگ ها متفاوت است که در جدول قید شده است.

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد