% 13

بافت یقه هفت آستین پفی m00336

قیمت تومان 299,000 تومان 259,000

بافت یقه هفت آستین پفی

دارای رنگبندی و فری سایز

مناسب سایز 38 تا 42

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

*توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 5 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد