SIZEاندازه ی دور سینه با چسب
A50ـ49
B51ـ50
C
D

سوتین بغل چسب 00369

قیمت تومان 199,000

دارای فنر/دارای جک/دارای چسب در قسمت بغل که چسب ژله ای و تا چندین بار قابل استفاده است

سایز  65 الی 700 (A)

سایز  70 الی 75 (B)

سایز  75 الی 80 (C)

سایز  80 الی 85 (D)

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد