شال پلیسه S001

قیمت تومان 298,000

جنس:پلیسه

نکته:تعداد و مدل مهره های منگوله شال به صورت رندوم متفاوت است.

تعداد