SIZEدورکمردورراندورباسنقد فاققد شلوار
3062549429110-112
3164589830110-112
32686010231110-112
33746210632111-113
34766411033111-113

شلوار جین واید R00110

قیمت تومان 809,000

جنس:جین

دمپا کات

چاک دار

مناسب سایز 36 تا 42 گاها 44(دارای سایزبندی)

زیپ و دکمه دارد

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد