SIZEدور تنه عادی دور تنه کشسانی قد نیم تنهدور کمر عادی دور کمر کشسانی قد فاق
نیم تنه68ـ6680ـ7827ـ26---------
شورت---------66ـ6478ـ7622ـ21

ست راه راه 00467

قیمت تومان 279,000

جنس: کبریتی

دارای کشسانی/بند سرشانه قابل تنظیم/کاپ متصل و با ضخامت متوسط

بدون جک و فنر/فری سایز

شورت:فری سایز/دارای کشسانی

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد