% 25
سایزد‌ور کمر عادیدور کمر کشانیفاق
s/m۶۴۱۱۶۱۸
L/xL۶۸۱۲۰۲۰

شورت ساتن V 00600

قیمت تومان 59,000 تومان 79,000

جنس : ساتن لیزری

دارای رنگبندی و سایزبندی

لطفاً قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد