% 30
SIZE دور سینه عادی دور سینه کشسانی قد سرشانه دور بازو عادی دور بازو کشسانی قد آستین قد هودی از سرشانهدور کمر عادی دور کمر کشسانی فاقدور باسن عادی دور باسن کشسانیدور ران عادیدور ران کشسانی قد شلوار
S/هودی84_821241230_28364753--------
M/هودی 96_941341530364755--------
S/شلوار -------6288_863186_8412046_4464_62100_98
M/شلوار -------6492_903188_8612446_4464_62100_98

ست هودی و شلوار OppsiZ00277

قیمت تومان 489,000 تومان 699,000

جنس:کبریتی

مناسب سایز 38 تا 44 گاها 46 (دارای سایز بندی)

ایراد محصول :لک و زدگی مختصر 

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد