SIZEدور تنه عادی دور تنه با کشسانی قد نیم تنهدور کمر عادی دور کمر کشسانیقد فاق
نیم تنه62ـ6090ـ8828ـ27---------
شورت---------60ـ5880ـ7823ـ22

ست کبریتی 00432

قیمت تومان 269,000

دارای کشسانی/دارای پد متحرک با ضخامت متوسط/دارای جک ظریف

بند ثابت و دارای کشسانی/فری سایز

شورت:دارای کشسانی و فری سایز

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه:در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد.

تعداد