دور کمر عادی دور کمر کشسانیقد فاق
فری سایز62ـ6090ـ8825ـ24

شورت عروسکی 00354

قیمت تومان 69,000

جنس: نخ

داررای کشسانی/دارای سایزبندی

لطفا قبل از ثبت سفارش راهنمای اندازه گیری مطالعه شود.

توجه: در راهنمای اندازه گیری 2 الی 4 سانتی متر احتمال خطا وجود دارد

تعداد